کلینیک پوست

 

در مرکز زیبایی و تناسب اندام دکتر فریده تورانی علاوه بر جراحی، خدمات غیر جراحی و مراقبت های پوستی با بهره گیری از جدیدترین دستگاه ها و تکنولوژی روز دنیا و همراهی پرسنل حرفه ای و دوره دیده در امریکا و اروپا به شرح زیر ارائه می شود.