سوالات شایع جراحی زیبایی سینه

در انواع جراحی های زیبایی به خصوص سینه ، همیشه تعدادی سوالات عمومی و شایع برای افراد مطرح است. دانستن این پرسش ها می تواند متقاضی را در انتخاب روش مناسب و همچنین آگاهی از تمام ریزه کاری های آن یاری کند. در کنار این سوالات مواردی نیز وجود دارد که به صورت اختصاصی برای هر فرد با توجه به نیاز و شرایط بدنی مطرح می شود. طی مطالب پیش رو بیشتر به سوالات دسته اول پاسخ می دهیم و سوالات دسته دوم پس از معاینه بالینی و مشاوره حضوری برای هر فرد پاسخ داده خواهد شد.